Podmínky

Všeobecné obchodní pomínky

společnosti Trade Barons s.r.o., IČ: 063 15 402, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno

1. Preambule

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vztahy vznikající na základě nákupu zboží a služeb v internetovém obchodě www.reknitoruzi.cz, který je provozován společností Trade Barons s.r.o., IČ: 063 15 402, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101372, jakožto Prodávajícím a jejími klienty, jakožto Kupujícími.
  2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Na tyto všeobecné obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice

  1. Prodávající – prodávajícím je společnost Trade Barons s.r.o., IČ: 063 15 402, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 101372, která je zároveň provozovatelem tohoto e-shopu.
  2. Kupující – kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
  3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel při uzavírání obchodních vztahů předává Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakožto i předpisy souvisejícími.