Reklamace

Reklamační řád

společnosti Trade Barons s.r.o., IČ: 063 15 402, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) společnosti Trade Barons s.r.o., IČ: 063 15 402, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno (dále jen „Prodávající“) upravuje v souladu s ustanovením § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění platných předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) odpovědnost Prodávajícího za vady zboží (dále jen „zboží“) zakoupeného Kupujícím, jakožto spotřebitelem, prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na webové stránce umístněné na internetové adrese www.reknitoruzi.cz (dále jen „e-shop“).

1.2. Reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož jsou Kupujícím uplatňována práva Kupujícího vůči Prodávajícímu z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“). 

1.3. Reklamační řád se nevztahuje na případy, kdy osoba, která zakoupila zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4. Znění reklamačního řádu může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění reklamačního řádu.